PRODUKTY    /     Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC
KATALOG

Pobierz PDF

CENNIK

Pobierz PDF
Rury i kształtki segmentowe do rozprowadzania paliw gazowych:

Surowcem do produkcji rur gazowych jest polietylen wysokiej gęstości (PE HD) klasy PE 100 i PE 100-RC.

Odcinki rur można łączyć następującymi metodami:
- zgrzewanie doczołowe
- zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych