Pliki do pobrania
  CENNIKI
 

  Cennik na wszystkie produkty

Pobierz cennik    

 
Wszystkie cenniki obowiązują od 03.04.2017r.
 Ważność

  KATALOGI I INSTRUKCJE
 

  System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U

Karta katalogowa    

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP

Karta katalogowa    

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan

Karta katalogowa    
Instrukcja    

 

  Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PP

Karta katalogowa    

 

  System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

Karta katalogowa    

 

  Zbiorniki DIAMIR

Obecnie niedostępna    

 

  System drenarski z PVC-U

Karta katalogowa    

 

  Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2 - Dren

Karta katalogowa    

 

  Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX

Karta katalogowa    

 

  Rury osłonowe z PE HD K2 - Kabel

Karta katalogowa    

 

  Rury i kształtki ciśnieniowe PVC - U

Karta katalogowa    
Instrukcja    

 

  Rury i kształtki do sieci wod. i kanal. z PE 100, PE 100-RC

Karta katalogowa    
Instrukcja    

 

  Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC

Karta katalogowa    
Instrukcja    

 

  System kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Karta katalogowa    
Instrukcja    

    System rynnowy z PVC-U 100, 125 i 150

Karta katalogowa    


  KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
 

  System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U

KDW Nr 1
KDW Nr 2
KDW Nr 3
KDW Nr 26
KDW Nr 4
KDW Nr 5
KDW Nr 6
KDW Nr 21

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP

KDW Nr 25
KDW Nr 22

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan

KDW Nr 65
KDW Nr 66
KDW Nr 67
KDW Nr 68
KDW Nr 22
KDW Nr 69
KDW Nr 70

 

  System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

KDW Nr 71

 

  Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PP

KDW Nr 35
KDW Nr 36
KDW Nr 37
KDW Nr 38
KDW Nr 39
KDW Nr 40
KDW Nr 73
KDW Nr 74
KDW Nr 75
KDW Nr 83
KDW Nr 84
KDW Nr 85
KDW Nr 86
KDW Nr 87
KDW Nr 88
KDW Nr 89
KDW Nr 90

 

  Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX

KDW Nr 20

 

  Zbiorniki DIAMIR

KDW Nr 63
KDW Nr 64

 

  System drenarski z PVC-U

KDW Nr 9
KDW Nr 10
KDW Nr 11

 

  Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2 - Dren

KDW Nr 80
KDW Nr 81
KDW Nr 82

 

  Rury osłonowe z PE HD K2 - Kabel

KDW Nr 208

 

  Rury i kształtki ciśnieniowe PVC - U

KDW Nr 7
KDW Nr 8

 

  Rury i kształtki do sieci wod. i kanal. z PE 100, PE 100-RC

KDW Nr 46
KDW Nr 47
KDW Nr 48
KDW Nr 49
KDW Nr 51
KDW Nr 52
KDW Nr 50
KDW Nr 53
KDW Nr 54
KDW Nr 57
KDW Nr 55
KDW Nr 60
KDW Nr 56
KDW Nr 58
KDW Nr 59
KDW Nr 61
KDW Nr 62
KDW Nr 93

 

  Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC

KDW Nr 28
KDW Nr 29
KDW Nr 31
KDW Nr 30
KDW Nr 34
KDW Nr 98

 

  System kanalizacji wewnętrznej PP-HT

KDW Nr 23
KDW Nr 24
KDW Nr 99

    System rynnowy z PVC-U 100, 125 i 150

KDW Nr 15
KDW Nr 17
KDW Nr 16
KDW Nr 18
KDW Nr 19
KDW Nr 12


  DEKLARACJE ZGODNOŚCI
 

  System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U

Deklaracja zgodności 101/02.02.2015
Deklaracja zgodności 102/02.02.2015
Deklaracja zgodności 102A/02.02.2015
Deklaracja zgodności 102B/02.02.2015
Deklaracja zgodności 102R/02.02.2015
Deklaracja zgodności 107/02.02.2015     

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP

Deklaracja zgodności 212/02.02.2015     
Deklaracja zgodności 107/02.02.2015     

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan

Deklaracja zgodności 206/11.05.2015    
Deklaracja zgodności 206A/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 107/02.02.2015    

 

  System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

Deklaracja zgodności 214/02.02.2015    

 

  Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PP

Deklaracja zgodności 105/19.08.2016    
Deklaracja zgodności 105B/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 2/2016                

 

  Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX

Deklaracja zgodności 213/02.02.2015    

 

  Zbiorniki DIAMIR

Deklaracja zgodności 215/12.11.2015    

 

  System drenarski z PVC-U

Deklaracja zgodności 106/02.02.2015    

 

  Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2 - Dren

Deklaracja zgodności 207/02.02.2015    

 

  Rury osłonowe z PE HD K2 - Kabel

Deklaracja zgodności 208/02.02.2015    

 

  Rury i kształtki ciśnieniowe PVC - U

Deklaracja zgodności 103/02.02.2015    
Deklaracja zgodności 103B/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 103A/02.02.2015  

 

  Rury i kształtki do sieci wod. i kanal. z PE 100, PE 100-RC

Deklaracja zgodności 201/02.02.2015    
Deklaracja zgodności 201A/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 202/02.02.2015    
Deklaracja zgodności 202A/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 209/31.08.2015    

 

  Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC

Deklaracja zgodności 203/12.05.2015    
Deklaracja zgodności 203B/12.05.2015  
Deklaracja zgodności 203C/12.05.2015  
Deklaracja zgodności 211/02.02.2015  

 

  System kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Deklaracja zgodności 205/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 108/02.02.2015  

    System rynnowy z PVC-U 100, 125 i 150

Deklaracja zgodności 104/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 109/02.02.2015
Deklaracja zgodności 110/02.02.2015
Deklaracja zgodności 111/02.02.2015


  APROBATY, OPINIE, ATESTY
 

  System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U

PN-EN 1401-1
PN-EN 13476-2
Aprobata Techniczna AT/2009-03-0530/2
Aprobata Techniczna AT-15-7558/2016
Aprobata Techniczna AT-15-9051/2012
Opinia Techniczna 14.01.2009r. GIG
Opinia Techniczna 30.06.2008r. GIG

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP

PN-EN 1852-1
Aprobata Techniczna AT-15-8429/2012
Aneks nr 1 do AT-15-8429/2012
Aprobata Techniczna AT-15-9051/2012
Opinia Techniczna 30.06.2006r. GIG
Opinia Techniczna 28.08.2009r. GIG

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan

PN-EN 13476-3
Aprobata Techniczna AT-15-8429/2012
Aneks Nr 1 do AT-15-8429/2012
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0241-01
Aprobata Techniczna AT-15-9051/2012
Opinia Techniczna 12.08.2009r. GIG

 

  System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

PN-EN 13476-3
Aprobata Techniczna AT-15-9426/2014
Aprobata Techniczna AT/2014-02-3109

 

  Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PP

PN-EN 13598-2
Aprobata Techniczna AT-15-9489/2015
Aprobata Techniczna AT/2010-02-0830/2
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0242-01
Aprobata Techniczna AT/2011-02-2706/1
Opinia Techniczna 30.11.2010r. GIG

 

  Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX

Aprobata Techniczna AT-15-9021/2012

 

  Zbiorniki DIAMIR

Aprobata Techniczna AT-15-9548/2015    
Aprobata Techniczna AT/2010-02-0830/2    

 

  System drenarski z PVC-U

Aprobata Techniczna AT/2008-03-1444/3
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0240-01

 

  Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2 - Dren

Aprobata Techniczna AT/2008-03-1444/3
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0240-01
Opinia Techniczna 30.06.2008r. GIG

 

  Rury osłonowe z PE HD K2 - Kabel

PN-EN 61386-24
Aprobata Techniczna AT/2008-03-1444/3

 

  Rury i kształtki ciśnieniowe PVC - U

PN-EN ISO 1452-2
PN-EN ISO 1452-3
Opinia Techniczna 30.06.2008r. GIG
Atest higieniczny HK/W/0110/01/2013

 

  Rury i kształtki do sieci wod. i kanal. z PE 100, PE 100-RC

PN-EN 12201-2
PN-EN 12201-3
Aprobata Techniczna AT-15-7451/2014
Aprobata Techniczna AT/2009-03-2465/2
Opinia Techniczna 29.07.2014r. GIG-TYTAN
Atest higieniczny HK/W/0837/01/2013 PZH
Opinia Techniczna 30.06.2008 GIG-PE100 woda
Opinia Techniczna 30.06.2008 GIG-PE100 kanal

 

  Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC

PN-EN 1555-2
PN-EN 1555-3
Certyfikat Zgodności Nr 159/12 - Zetom
Certyfikat Nr 59/15/Z na znak bezp. - Zetom
Decyzja Nr M-19-141/4-13 UDT
Opinia Techniczna 29.07.2014r. GIG-TYTAN
Opinia Techniczna GIG z 30.06.2008r. -PE100

 

  System kanalizacji wewnętrznej PP-HT

PN-EN 1451-1

    System rynnowy z PVC-U 100, 125 i 150

PN-EN 607
PN-EN 1462
PN-EN 12200
Aprobata Techniczna AT-15-9166/2013


  PROGRAMY
  Program do systemu zagospodarowania wody deszczowej HYDRO-BOX

  Pobierz 


  Program do obliczeń hydraulicznych kanalizacji grawitacyjnej

  Pobierz 


  Program do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

  Pobierz 


  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY