Oświadczenie o prywatności i plikach cookies

Oświadczenie o prywatności i plikach cookie

Ochrona Twojej prywatności i danych osobowych jest dla nas istotną sprawą, na którą zwracamy uwagę we wszystkich naszych zawodowych relacjach. Szanujemy poufny charakter Twoich danych osobowych i zawsze postępujemy zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych oraz z niniejszą Polityką prywatności.

Podstawa prawna RODO

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma Kaczmarek Malewo Spółka Jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyń, KRS: 0000489335, NIP: 6961876386, REGON: 021911410 dalej jako Kaczmarek Malewo przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawią się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Niniejszy dokument zawiera następujące informacje:

  1. Jak zbieramy i przechowujemy dane osobowe
  2. Jak możemy udostępniać dane osobowe
  3. Jak zabezpieczamy twoje dane
  4. Kiedy usuniemy twoje dane (okresy przechowywania)
  5. Twoje prawa
  6. Modyfikacje
  7. Skontaktuj się z nami

1. Jak zbieramy i przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę fizyczną. Informacje takie mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP komputera. Przetwarzamy Twoje dane do celów określonych poniżej. W przypadku, gdy gromadzimy dane osobowe za pomocą plików cookie, więcej informacji można znaleźć w punkcie 2. Kaczmarek Malewo przechowuje istotne informacje na temat odwiedzin strony, odwiedzających, kontaktów i klientów w różnych systemach, aby móc obsługiwać naszych klientów, potencjalnych klientów w najlepszy możliwy sposób. Niektóre informacje służą do kontaktowania się z Tobą lub do dzielenia na segmenty lub profilowania.
Wyjaśnimy teraz, jakie typy informacji przechowujemy i dlaczego potrzebujemy tych informacji.

1.1. Zamówienia Kaczmarek – e-Handel

Aby móc zalogować się na moje konto e-Handel, gdzie możesz uzyskać spersonalizowane usługi, takie jak osobiste zakresy i / lub cenniki, Kaczmarek Malewo przechowuje Twoją nazwę użytkownika (adres e-mail), hasło, imię, nazwisko i nazwę firmy. Możemy przetwarzać te dane na podstawie artykułu 6 (1) (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ konieczne jest zabezpieczenie dostępu do naszej witryny.

W tym celu należy podać dane osobowe. Jeśli nie podasz w tym celu danych osobowych, nie będziemy w stanie zapewnić Ci dostępu do Twojego konta ani informacji o cennikach.

1.2. Formularze kontaktowe

Aby móc odpowiadać na pytania lub komentarze za pośrednictwem formularzy kontaktowych, możemy poprosić o podanie Twojego adresu e-mail oraz opcjonalnie Twojego imienia i nazwiska oraz nazwy firmy. Możemy przetwarzać te dane na podstawie artykułu 6(1)(f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ informacje te są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na twoje pytanie. W tym celu należy podać dane osobowe. Jeśli nie podasz w tym celu danych osobowych, możemy nie być w stanie skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytanie.

1.3. Kampanie i wydarzenia online

Aby motywować i pozostać w kontakcie z naszymi klientami i potencjalnymi klientami, Kaczmarek Malewo często uruchamia kampanie reklamowe czy też wydarzenia. Oprócz informacji o subskrypcji biuletynu możemy poprosić o dodatkowe informacje, takie jak adresy, numery telefonów lub wykorzystanie produktów, w celu dostarczenia bardziej trafnych treści i wiadomości naszym użytkownikom i użytkownikom w celu dopasowania cen i do innych celów. Dalsze informacje są dostarczane na temat kampanii. Możemy przetwarzać te dane na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Jeśli nie podasz w tym celu danych osobowych, nie dostarczymy Ci odpowiednich treści ani wiadomości.

1.4. Social media

Za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniamy nasze treści naszym docelowym odbiorcom, aby móc nadal angażować się na witrynie Kaczmarek w środowiskach, w których nasi docelowi odbiorcy są najbardziej aktywni. Możemy przechowywać momenty zaangażowania i zachowania, takie jak odpowiedzi na nasze treści lub wysyłane wiadomości do naszych skrzynek społecznościowych. Informacje o zachowaniach w mediach społecznościowych można powiązać z danymi o zachowaniu strony internetowej i na podstawie takich informacji możemy spersonalizować Twoje doświadczenia w naszej witrynie. Możemy przetwarzać te dane na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Jeśli nie podasz danych osobowych w tym celu, nie otrzymamy Twoich danych i nie będziemy w stanie spersonalizować Twojego doświadczenia na naszej Witrynie.

1.5. Ciasteczka

Firma Kaczmarek Malewo wykorzystuje pliki “cookies” (ang. ciasteczka), i inne podobne technologie,aby zbierać dodatkowe dane o użytkowaniu witryny i ulepszać nasze usługi.

Czym są pliki cookie?
Plik cookie to prosty i mały plik przechowywany w urządzeniu, na przykład w celu oferowania podstawowych funkcji strony internetowej, do zapamiętania ustawień i preferencji oraz do celów statystycznych. Istnieją różne rodzaje plików cookie, w zależności od ich funkcji i funkcji, które mogą być przechowywane na urządzeniach użytkowników przez różne okresy czasu: pliki cookie sesji są anulowane na końcu każdej sesji przeglądania; trwałe pliki cookie mogą trwać do określonej daty, która została wstępnie ustawiona przez ich właściciela. Oprócz plików cookie istnieją inne techniki cyfrowe do przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym. Będziemy traktować te techniki tak, jakby były ciasteczkami i jeśli wspomnimy o plikach cookie w tym oświadczeniu o prywatności, odnosimy się również do tych technik.

Jaka jest różnica między plikami cookie innych firm i stron trzecich?
Rozróżniamy własne pliki cookie i pliki cookie stron trzecich. Słowo “strona” odnosi się do domeny określonej w pliku cookie: stronie internetowej, która umieszcza plik cookie. Pliki cookie pierwszej strony są zarządzane przez samą firmę Kaczmarek lub używane w imieniu firmy Kaczmarek i odnoszą się do domeny Kaczmarek. Pliki cookie stron trzecich są umieszczane przez osoby trzecie i odnoszą się do ich nazwy domeny. Na przykład: jeśli umieścimy filmy z YouTube w naszej witrynie, zostaną również umieszczone pliki cookie z domeny YouTube.

2. Jak możemy udostępniać dane osobowe

Firma Kaczmarek nie udostępnia danych osobowych użytkownika podmiotom należącym do grupy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”). Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom z grupy w Unii Europejskiej. Ciasteczka mogą być umieszczane przez osoby trzecie. Przejrzyj listę plików cookie, aby zobaczyć, które strony zbierają takie dane.

Możemy udostępniać dane użytkownika stronom trzecim, które świadczą nam usługi baz danych, serwerów, konserwacji, bezpieczeństwa, marketingu lub innych podobnych usług (zwanych dalej “procesorami danych”). Jeśli zapewniamy dostęp do twoich danych, wymagamy od stron trzecich zachowania poufności danych i poinstruowania tych stron, aby przetwarzały te dane wyłącznie w naszym imieniu. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych na dole tego oświadczenia o ochronie prywatności, jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat transferu danych..

Ponadto możemy również ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że ujawnienie jest wymagane przez prawo lub jest w odpowiedzi na wniosek prawny.

4. Kiedy usuniemy twoje dane (okresy przechowywania)

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone, chyba że przepisy prawa wymagają inaczej. Na przykład, jeśli usuniesz swoje konto lub zrezygnujesz z komunikacji, usuniemy dane, chyba że dane te są wymagane w innym celu określonym w niniejszych zasadach lub jeśli prawo wymaga zatrzymania danych.

W odniesieniu do poszczególnych okresów przechowywania plików cookie, sprawdź listę plików cookie poniżej 1 (H).

5. Twoje prawa

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych na dole tego oświadczenia o prywatności, jeśli chcesz:

– wiedzieć, czy przetwarzamy dane osobowe i uzyskujemy dostęp do danych;

– w celu poprawienia danych;

– aby usunąć twoje dane;

– aby ograniczyć swoje dane;

– sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych; i / lub

– nam przekazujemy Twoje dane do innej organizacji.

Możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. Prześlemy informacje o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby okres ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Poinformujemy Cię o takim przedłużeniu w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego żądania, wraz z przyczynami opóźnienia.

W każdej chwili masz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

6. Bezpieczeństwo

Kaczmarek Malewo stosuje szeroki wachlarz środków ochrony danych, aby zapewnić poufność i nienaruszalność Twoich danych osobowych. Jednak, mając na uwadze charakter sieci internet, chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość występowania luk w ochronie przesyłania danych przez internet (np. podczas komunikacji pocztą elektroniczną) oraz na fakt, iż stuprocentowa ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

7. Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności lub przetwarzaniem Twoich danych, prosimy o kontakt na następujący adres:

Kaczmarek Malewo Spółka Jawna
63-800 Gostyń
Malewo 1
Polska
+48 65 575 86 00
sekretariat@kaczmarek2.pl