Podsufitka z PVC

Podsufitka z PVC


Produkt Description
  • 122


Szerokość

19 - 203 mm

Długość

4000 mm

Materiał

PVC-U


Charakterystyka techniczna:

Karolina to kompletny system odprowadzania wody deszczowej. Zapewnia jej właściwy i całkowity odbiór. Doskonale zaprojektowany półokrągły profil rynny, elementy łączące kształtki, starannie dobrane akcesoria umożliwiają łatwy montaż rynny bez stosowania innych dodatkowych materiałów np. kleju. System rynnowy Karolina produkowany jest o przekroju półokrągłym z klasycznym wywinięciem na zewnątrz od strony frontowej oraz do środka od ściany budynku. Uzupełnieniem systemu rynnowego jest podsufitka zewnętrzna (podbitka dachowa) do wykończenia spodniej połaci okapu dachu.

System jest produkowany z PVC-U z dodatkami barwnika, stabilizatorów oraz środków odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego. Rynny oraz rury spustowe są wytłaczane na austriackich liniach technologicznych, natomiast kształtki łączące oraz pozostałe akcesoria są wytwarzane metodą wtrysku. Nowoczesny park maszynowy, odpowiednio zaprojektowane i wykończone powierzchnie podzespołów formujących gwarantują produkcję systemu rynnowego na bardzo wysoki poziomie.


Przeznaczenie:

Klasyczna konstrukcja rynny i zespołu kształtek oraz jakość wykonania produktów pozwalają na szerokie zastosowanie naszego systemu. System rynnowy Karolina jest przeznaczony do montazu na budynkach o różnym przeznaczeniu i architekturze.

  • Domy jedno- i wielorodzinne, bloki mieszkalne.

  • Biura, szpitale, laboratoria, hotele.

  • Pawilony handlowe, garaże, altany,

  • Budynki przemysłowe, gospodarcze, fabryki, hale.


Normy:

PN-EN 607 – Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania

PN-EN 1462 – Uchwyty do rynien dachowych — Wymagania i badania

PN-EN 12200 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
Zalety podsufitki z PVC-U:

Struktura systemu przystosowana do większości dachów.

Wysoka jakość wykonania.

Estetyczny wygląd wpasuje się idealnie do każdej aranżacji.

Trwałość, odporność na korozję, szczelność połączeń.

Uzupełnieniem systemu rynnowego jest podsufitka zewnętrzna(podbitka dachowa) do wykończenia spodniej połaci okapu dachu.

Wysoka różnorodność elementów składowych rynny.

Szeroka gama kolorystyczna: brąz, grafit, biały, złoty dąb, orzech, winchester.

Wieloletnia odporność na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych.

Łatwy i niski koszt montażu.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 12/2

Zestaw elementów z PVC-U do wykonania podsufitek zewnętrznych

Pobierz

Aprobaty, Opinie Atesty

NazwaOpisPobierz
ITB-KOT-2018/0636 wydanie 1

Zestaw elementów z PVC-U do wykonywania podsufitek zewnętrznych Kaczmarek

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )