Rury osłonowe do kabli K2-Kabel

Rury osłonowe do kabli K2-Kabel


Produkt Description
  • 176


Sztywność

SN 2 - SN 16

Średnica
50 - 225 mm

Materiał

PE-HD


Charakterystyka techniczna:

Do produkcji rur i złączek K2-Kabel wykorzystywany jest polietylen wysokiej gęstości oznaczany skrótem PE-HD. Jest to surowiec, który Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe, jakie mogą pojawiać się na etapie konstrukcji układu oraz dużym zakresem temperatur roboczych (od -50°C do +60°C) pozwalających na prowadzenie prac o każdej porze roku.

Rury K2-Kabel produkowane są zgodnie normą dotyczącą “Systemów rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów”, PN-EN 61386-24. Właściwości rur umożliwiają układanie ich w różnych gruntach i przy zastosowaniu różnych spadków. Duża elastyczność umożliwia między innymi omijanie przeszkód, jakie niespodziewanie mogą pojawić się na planowanej trasie przebiegu rurociągu jak i przy łagodzeniu skutków osiadania gruntu.

Standardowo rury oferowane są w zwojach o długości 25 m, 50 m lub w prostych odcinkach o długości 6 oraz 12 m (dotyczy rur o większych średnicach).

W wersji standardowej oferowane są w kolorze niebieskim oraz w kolorze czerwonym bez uszczelek. Na zamówienie oferujemy również rury z uszczelkami oraz w kolorze czarnym odpornym na promieniowanie UV.


Przeznaczenie:

  • Rury do ochrony kabli niskiego i średniego napięcia.

  • Ochrona kabli telekomunikacyjnych, telewizji kablowej, systemow sterowania, sygnalizacji trakcyjnej.

  • Rury moga byc układane w gruntach nawodnionych i agresywnych chemicznie.


Normy:

PN-EN 61386-24:2010 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 24: Wymagania szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.Zalety rur osłonowych K2-Kabel:

Dzięki dużej wytrzymałości mogą być stosowane przy budowie autostrad, linii kolejowych czy na terenach przemysłowych lub w innych miejscach, gdzie występujące obciążenia zewnętrzne osiągają znaczne wartości.

Rury łączone są za pomocą dwuzłączek lub kielichów na wcisk, dzięki czemu montaż jest łatwy i przyjemny.

Duża elastyczność łagodzi również skutki naprężeń powstających na skutek osiadania gruntu.

Zastosowanie polietylenu daję dużą odporność na większość związków chemicznych oraz dużą barierowość w stosunku do gazów.

Dzięki swej dużej wytrzymałości rury osłonowe nie wymagają szczególnej ostrożności podczas ich trsnsportu, rozładunku i składowania.

Dużą zaletą systemu jest linka ułatwiająca wyciąganie przewodów.

Dzięki dużej giętkości omijanie przeszkód podczas budowy rurociągu nigdy nie było łatwiejsze.

Dogodne wymiary zwojów i palet do odcinków, ułatwiają łatwy transport na miejsce projektu.

Duży zakres temperatur roboczych (od -50°C do +60°C) pozwalających na prowadzenie prac o każdej porze roku.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 208/1/1

 Rury oslonowe do kabli GRK, GRB, GRS, o sciankach pelnych i KS, KS-S, KK, KK-S o ściankach strukturalnych z PE DN32 - 250

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IBDiM-KOT-2018/0117

Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony przewodów i kabli.

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )