Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 1/5 Rury o ściankach strukturalnych z PVC-U Pobierz
KDWU 2/3

Rury ze ścianką warstwową ML  i kształtki DN 110 - 630 mm

Pobierz
KDWU 3/4

Rury PVC-U ML SN2 OD Ø160-500 mm

Pobierz
KDWU 4/7

Rury lite z PVC-U DN SN4-SN16

Pobierz
KDWU 5/3

Rury i ksztaltki o ściankach litych z PVC-U SN12, SN16

Pobierz
KDWU 6/4

Rury lite PVC-U SN10, SN12, Ø110-630 mm

Pobierz
KDWU 6.1/4

Rury lite PVC-U SN12 z wydłużonym kielichem Ø110-500 mm

Pobierz
KDWU 21/2 Tuleje ochronne PS DN/OD 110 - 500 mm Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 25/3

Rury PP DN/OD 110 - 800 mm SN2, SN4, SN8, SN16

 

Pobierz
KDWU 26/5

Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16

Pobierz
KDWU 77/5

Rury PP DN/OD 110 - 1400 mm SN12

 

Pobierz
KDWU 78/5

Rury z polipropylenu (Lite PP) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN 110-800 (SN10)

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 22/2

Tuleje ochronne PP DN/OD 160 mm i DN/ID 200 - 1000 mm

Pobierz
KDWU 66/3

Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN10, SN12

Pobierz
KDWU 65/5

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych PP DN/ID 100-1000 (SN8 i  SN16)

Pobierz
KDWU 66/3.1

Rury K2-Kan PP DN/OD 110 - 1000 mm SN10, SN12

Pobierz
KDWU 67/2

Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN4, SN8

Pobierz
KDWU 68/3

Rury K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm (SN8, SN16)

Pobierz
KDWU 69/4

Kształtki K2-Kan PP DN/ID 150 - 1000 mm (SN8, SN 16)

Pobierz
KDWU 70/3

Kształtki K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm (SN8, SN16)

Pobierz
KDWU 107/2

Kształki z PP DN 110 - 1400, S16; S13,3; S12,5

Pobierz
KDWU 114

Rury przepustowe PP DN/ID 300-1000

 

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 71/3

Rury K2-Kan XXL kanalizacyjne o ściankach strukturalnych (dwuściennych)  PE DN/ID 300 - 3000 mm (SN2, SN4, SN8, SN16)

Pobierz
KDWU 71.3

Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) DN/ID 300-3000

Pobierz
KDWU 72/3

Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL z PE DN-ID 600-3000

Pobierz
KDWU 72.3

Rury kanalizacyjne K2-Kan XXl o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PE DN/ID 300-4000

Pobierz
KDWU 73/1

Kształtki kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) DN/ID 300-4000

Pobierz
KDWU 74/1

Kształtki kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) DN/ID 300-4000

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 38/6.1

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe PN-EN 13598-2:2020-11  

Pobierz
KDWU 38/7

Studzienki   niewłazowe. IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1

Pobierz
KDWU 38/8

Studzienki   niewłazowe . ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Pobierz
KDWU 38/9

Studzienki   niewłazowe.  IK-KOT-2022/0141 wydanie 1

Pobierz
KDWU 40/5

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000

Pobierz
KDWU 75/4

Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000

Pobierz
KDWU 83/2

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600

Pobierz
KDWU 84/2

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe DIAMIR 200, 315, 400, 400K, 425, 600

Pobierz
KDWU 85/2

Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000

Pobierz
KDWU 86/2

Studzienki osdnikowe i drenarskie niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 63/5

Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN 800 - 3000 (ITB)

Pobierz
KDWU 64/5

Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN 800 - 3000 (IBDiM)

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 20/3

Zestaw wyrobów systemu HYDRO-BOX do zagospodarowania wody deszczowej

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 9/2

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160

Pobierz
KDWU 10/2

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 w otulinie filtracyjnej z włókna kokosowego lub z włókna PP

Pobierz
KDWU 11/2

Kształtki drenarskie z PP do rur karbowanych DN50 - 160

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 80/2

Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN- ID 100 - 1000

Pobierz
KDWU 81/2

Rury drenarskie KG-Dren z PP o ściankach pełnych DN110 - 800

Pobierz
KDWU 82/2

Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN-OD 110 - 1000

Pobierz
KDWU 96.2

Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PP) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/OD 110-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz
KDWU 96.3

Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PE) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/OD 110-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz
KDWU 96/2

Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PP) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/ID 100-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz
KDWU 96/3

Rury drenarskie K2-Dren z polietylenu (PE) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/ID 100-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 209

Rury i kształtki z polipropylenu z polietylenu do zabezpieczania instalacji.

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 7/5

Rury z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN25 - 500

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 41/3

Rury do przesyłania wody PE 80 DN/OD 16-630

Pobierz
KDWU 47/5

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ1 DN/OD 25 - 1400

Pobierz
KDWU 46/5

Rury do przesyłania wody PE 100 DN/OD 16 - 1400

Pobierz
KDWU 48/5

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ2/2, TYTAN typ 2/3, DN/OD 25-1400

Pobierz
KDWU 49/6

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ3, TYTAN Typ3 PLUS  DN/OD 25 - 1400

Pobierz
KDWU 50/6

Rury do przesyłania wody (PE) TYTAN Typ1 DN/OD 25-1400

Pobierz
KDWU 51/6

Rury do przesyłania wody TYTAN TYP 2/2, TYTAN TYP 2/3 DN/OD 25 - 1400

Pobierz
KDWU 52/6

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ 3, TYTAN Typ 3 PLUS DN/OD 25 - 1400

Pobierz
KDWU 53/3

Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej PE DN/OD 16-1400

Pobierz
KDWU 54/3

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE DN 25 - 1400

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 28/3

Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych DN 25 – 800

Pobierz
KDWU 29/4

Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN Typ 1 DN/OD 25 – 800

Pobierz
KDWU 30/3

Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN Typ3, TYTAN typ3 PLUS DN/OD 25 - 800

Pobierz
KDWU 31/4

Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN 2/2, TYTAN 2/3 DN 25 - 800 

Pobierz
KDWU 98.2

Kształtki segmentowe TYTAN DN 90 - 630

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 23/3

Rury z polipropylenu DN 32 - 110

Pobierz
KDWU 24/2

 Kształtki z polipropylenu DN 32 - 110 do kanalizacji wewnętrznej

Pobierz
KDWU 44/4

Rury do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32 - 110

Pobierz
KDWU 45/3

Kształtki z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32 - 110

Pobierz
KDWU 99/2

Wywietrznik dachowy z PVC-U DN 160/110

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 15/3

Rynny dachowe z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150

Pobierz
KDWU 16/3

Rury spustowe z PVC-U KAROLINA DN 75 - 100

Pobierz
KDWU 17/2

Ksztaltki rynny z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150

Pobierz
KDWU 18/2

Kształtki spustowe z PVC-U KAROLINA 75 i 100

Pobierz
KDWU 19/2

Uchwyty do rynien z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 12/2

Zestaw elementów z PVC-U do wykonania podsufitek zewnętrznych

Pobierz